Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
 • YAPONİYALI BİR QADININ MÜSƏLMAN OLMAQLA BAĞLI DƏLİLLƏRİ

  Yaponiyalı müsəlman qadın Nakata Khaula İslamı qəbul etməsini belə izah edir: “Mən İslamı yenicə qəbul etdiyim vaxtlarda Fransa məktəblərində hicablı xanımların olması ilə bağlı ciddi bəhslər mövcud idi və hələ də mövcuddur. Əksəriyyət bu fikirdə idi ki, hicab məsələsi həmin məslənin xilafını sübut edirdi ki, Fransanın dövlət məktəbləri təhsil alanların məzhəblərinə qarşı bitərəf olmalıdır və hətta, mən də bir qeyri-müsəlman olaraq [davamı...]

 • NƏ ÜÇÜN ƏLƏM (DAHA ALİM) MÜCTƏHİDƏ TƏQLİD OLUNMALIDIR? ...

  İzah: Risalələrdə qeyd olunur ki, müsəlmanların ələm müctəhidə təqlid etməsi vacibdir. Bu hökmün əsası nədir? CAVABƏləm müctəhidə təqlid mövzusu fəqihlər arasında məşhur mövzulardandır. Bu hökmlə bağlı bir sıra dəlillər göstərilmişdir. Onlardan birini nəzərdən keçirək: Təqlidin, cahilin alimə müraciətinin əsasını dünyada mövcud olan bir prinsip təşkil edir: İstisnasız olaraq, bütün cəmiyyətlərdə insanlar [davamı...]

 • AYƏTULLAH-UL-ÜZMA ŞEYX LÜTFÜLLAH SAFI QOLPAYQANININ

  Həzrəti Ayətullah-ul-üzma hacı şeyx Lütfüllah Safi Qolpayqani fəqih, islamşünas və çağdaş dövrün böyük mütəfəkkiridir. VALIDEYNLƏRI Onun Atası alim, arif mərhum ayətullah axund molla Məhəmməd Cavad Safi (1287-1378, hicri qəməri) idi. Onun atası dini mütəxəssis, tədqiqatçı, müəllif və müəllimlikdən əlavə İslam elmlərinin müxtəlif sahələrində: fiqh, üsul, kəlam, [davamı...]

 • İMAM ZEYNÜL-ABİDİN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI


  • Müәllif : Pişvayi , Mehdi
  • Tәrcümә еdәn : Mais Ağaverdiyev
  • Nəşr : Moce-elm
  • Nəşr tarixi : 2003

 • ISLAMIN CAZIBƏSI

  Ata-anam məsihidirlər. Onlar məni Babi İvanz adlandırdılar, lakin indi məni müsəlmanlar Xədicə İvanz adı ilə tanıyırlar. Bu yazı mənim və həyat yoldaşımın necə müsəlman olmağımız haqqındadır. Yaxşı yadımdadır ki, 7-8 yaşım [davamı...]


İSLAMDA VALİDEYNİN HÜQUQU

Bildiyiniz kimi, İslam dini ictimai bir dindir. Onun davamçıları Allaha görə bir-birlərini sevir və səmimi dostluq əlaqələri qururlar. Burada insanların səadət və xoşbəxtliyi yaranmış əlaqlərin kamilləşməsi, başqa sözlə, bu rabitələrin ilahiləşməsi ilə təmin olunur. Buna [davamı...]

DОĞRUDАNMI QURАNDА VӘ RӘVАYӘTLӘRDӘ YЕRİN KÜRӘ ...

Vаrlıq аlәminin Qurаndа хаtırlаdılmış sirlәrindәn biri yеrin kürә fоrmаsındа оlmаsıdır. Аşаğıdаkı аyәlәrdә bu hәqiqәt bеlә bәyаn оlunur: 1. “Zәif sаlınmışlаrı yеr üzünün bәrәkәtli şәrq vә qәrb tәrәflәrinә vаris еtdik.”1 2. “О, göylәrin, yеrin vә оnlаrın аrаsındа оlаnlаrın Rәbbidir. Şәrqlәrin vә qәrblәrin Rәbbi оdur.”2 Mәşriqlәrin vә mәğriblәrin Rәbbinә аnd оlsun ki, biz, hәqiqәtәn, qаdirik.”3 Bütün bu [davamı...]