Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

İZDİVACIN İLAHİ VƏ İSLAMİ ŞƏRAİTİ

Müqəddəs İslam dini etiqadi, əxlaqi və əməli bir quruluşdur. İslamda əqidə qəlbin Haqqa bağlılığı, qiyamətə, mələklərə, peyğəmbərlərə və Qurana inamından ibarətdir. İslamda əxlaq təvazö, ədəb, səbir, helm, hövsələ, dözüm, mehribanlıq, [davamı...]

İSLAMIN TƏQDİM ETDİYİ ÜMUMDÜNYƏVİLİK VƏ ÜMUMDÜNYƏVİLƏŞMƏ ...

İslamda uyğun mövzulara fərqli yanaşma mövcuddur. Ümumdünyəvilik və ümumdünyəviləşmə İslamda fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlərdən bəzilərini nəzərdən keçirək: 1. Vahid ümumdünyəvi İslam hökuməti saleh, üstün dini şəxsiyyətə malik, məsum insanların rəhbərliyi ilə idarə olunur. Həmin cəmiyyətdə Allah qanunu hakimdir. Qərbin təqdim etdiyi ümumdünyəvi hökumətə isə hegemon qüvvələr rəhbərlik edəsidir. 2. İslam baxışına əsasən, cəmiyyətdəki [davamı...]