Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QEYBƏT – NAMƏRDLƏRİN QORXULU SİLAHI

Dilin ən böyük və təhlükəli, eyni zamanda çox yayılan azğınlıqlarından biri qeybətdir. Qeybət başqasının nöqsanları və gizli eyiblərinin deyilməsindən ibarətdir ki, əgər bunu eşitsə, narahat olacaq. Bura dini, əxlaqi, ruhi, ictimai, cismi və [davamı...]

ALLAHIN EYNİ QƏZASINA ƏSASƏN, NECƏ OLA ...

Bizim nəzərimizcə, Allahın eyni qəzası insanın ixtiyarı ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Bu məsələ ilə əlaqədar şübhə yanlış təsəvvürdən yaranmışdır. Belə ki, varlığın zərurəti və işin gerçəkləşməsi (özünün tam səbəbi mövcud olduğu təqdirdə) ixtiyarın müqabilində məcburiyyət mənasında təsəvvür edilmişdir. Halbuki bu təsəvvür düzgün deyildir; çünki bir nəticənin bir neçə səbəbə istinad edilməsinə diqqət yetirdikdə, Allahın eyni qəzasının insanın ixtiyarı ilə heç bir ziddiyyət təşkil [davamı...]