Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QADININ İFFƏTİ VƏ HİCABI

Qadının gözəlliyini örtən, onu tərbiyəsiz və aludə insanların baxışlarından qoruyan örtük və ya hicab Qurandan qaynaqlanan ilahi bir göstərişdir. Hicabın ən gözəl nümunəsi Zəhra (s.ə) yadigarı olan çadra elm [davamı...]

ÜMUMDÜNYA ƏDALƏT HÖKUMƏTİNİN ZƏRURİLİYİ FİTRƏT YOLU ...

Bəşəriyyətin xilaskarının zühururuna inam bütün insanlarda mövcuddur. Belə bir düşüncə əsl insani xarakterdən qaynaqlanır. Çünki bəşəriyyət fitrətən əhatəli kamilliyə çatmaq istəyindədir. O bilir ki, belə bir kamal yalnız tövhidi ədalət hökumətinin sayəsində gerçəkləşə bilər. Şəhid Sədr buyurur: “Mehdiyə etiqad təkcə dini çalarlı İslami bir inanc deyil. Bu inanc müxtəlif dinlərdən, firqələrdən olan insanların arzu-istəklərinə cavab verir. Bu inam xalqın fitri ilhamının təcəllasıdır. İnsanlar aralarındakı əqidə [davamı...]