Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QURANDA ÜMUMİ ƏXLAQİ MƏFHUMLAR

Əxlaqi əməllər barəsində işlənən və əxlaqi dəyərə malik məfhumlar ümumi abstrakt və bu abstrakt məfhumların xarici nümunəsi olan xüsusi məfhumlardır. Məlum olduğu üzrə, ən geniş yayılmış əxlaqi məfhum “yaxşı” və “pis” məfhumlarıdır. Əlbəttə, əxlaq sahəsində, yəni [davamı...]

ƏGƏR HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) ŞƏXSİYYƏTİ AŞKAR ...

Əhməd Katib deyir: “Əgər həzrət Mehdinin (ə) xilaskar olması aydın idisə, nə üçün bir çoxları həzrət Əlinin (ə), onun oğlu Hənəfiyyənin, imam Sadiqin (ə), imam Kazimin (ə), imam Hadinin (ə) oğlu Seyid Məhəmmədin, hətta imam Əsgərinin (ə) Mehdi olmasını iddia edirdi?” Məsələni araşdıraq: 1. Əgər həzrət Peyğəmbərdən (s) və Əhli-beytdən (ə) nəql olunmuş hədislərdə həzrət Mehdinin zühuru, onun imam Əsgərinin (ə) oğlu olması aşkar şəkildə bəyan [davamı...]