Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

İLAHİ PEYĞƏMBƏRLƏRİN NÜBÜVVƏTİ

PEYĞƏMBƏRLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİNİN FƏLSƏFƏSİ Biz inanırıq ki, Allah-taala bəşəriyyətin hidayəti və insanları kamilliyə və əbədi səadətə yetirmək üçün peyğəmbərlər göndərmişdir. Əgər Allah öz peyğəmbərlərini bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərməsəydi, bəşər və dünya [davamı...]

MÜSƏLMANLAR ARASINDA MEHDİŞÜNASLIĞA ŞƏKK EDƏN İLK ...

Tarixi mənbələrdə bildirilir ki, Müaviyə Bəni-Haşimdən olan bir dəstəyə xitabən dedi: “Haşimi padşah və Qaim Mehdinin (ə) sizdən olması barədə gümanınız batil əqidədir. Mehdi əslində İsa ibn Məryəmdir. Hakimiyyət ona verilənədək bizim əlimizdədir.”[1] Həmin məclisdə iştirak edənlərdən biri də İbn-Abbas olmuşdur. O, Müaviyəni tarixi təhrif etməsinə və İslam əqidəsi ilə əylənməsinə qarşı çıxaraq dedi: “Sən dedin ki, biz Mehdinin (ə) hakim olacağını güman edirik. Güman şirkdir, [davamı...]