Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

SƏBİRLİ VƏ TƏMKİNLİ OLMAQ

Hər bir insan gündəlik həyatında özü kimi bir çox cəmiyyət üzvləri ilə qarşılaşır və onlarla daimi ünsiyyətdə olur. Cəmiyyət üzvlərinin hər birinin özlərinə xas rəftar, davranış və təfəkkür tərzi vardır. Bəzən elə şəxslərlə rastlaşırıq ki, [davamı...]

BÜTÜN İSLAM MƏZHƏBLƏRİ HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) ...

Bütün məzhəblərdə belə bir etiqad var ki, dünyanın axırlarında həzrət Mehdinin (ə) zühuru qeybi məsələlərdəndir və bu məsələyə etiqad etmək lazımdır. a) Şiə alimlərindən – Şeyx Səduq deyir: “Həzrətin halından xəbərsiz ona iman gətirmək düzgün deyil. Yalnız həzrətin qeyb dövründə şənindən xəbərdar olmaqla belə bir etiqaddan faydalanmaq olar.”[1] b) Sünni alimlərindən – Nasirəddin Əlbani yazır: “Həqiqətən, həzrət Mehdinin (ə) zühuruna əqidə sabit bir əqidədir və [davamı...]