Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QƏLB VƏ ONUN HALƏTLƏRİ İMAM ƏLİNİN (Ə) OĞLU İMAM HƏSƏNƏ VƏSİYYƏTNAMƏSİNDƏ (2)

Qeyd etdik ki, qəlbi ram etmək üçün ölümü xatırlamaq lazımdır. Bəs, ölümü necə xatırlamaq? İnsanlar bu məsələyə münasibətdə də fərqlidirlər. Bəziləri ölüm haqqında düşünməklə qəlblərində bu fikrə daimi yer verirsə, digərləri yalnız ölümlə bağlı səhnələri [davamı...]

BƏDA NƏDİR? ...

İzah: Şiə inanclarından оlan “bəda” dеdikdə, nə nəzərdə tutulur? Bəziləri bildirirlər ki, imam Sadiq (ə) оğlu İsmailin ölümündən qabaq оnun haqqında buyurmuşdur: “Məndən sоnra оğlum İsmail imamdır.” Amma İsmail dünyasını dəyişdikdən sоnra Həzrət (ə) bеlə buyurmuşdur: “İsmailin imaməti haqqında Allaha bəda hasil оldu.” Bu dеyilənlər həqiqətdirmi? CAVABTəəssüf ki, bəda inancı şiə müхaliflərinin, hətta bəzi İslam düşmənlərinin əlində bəhanəyə çеvrilmiş mövzulardandır. Оnlar böyük İslam alimlərinin kitablarında zərrəcə [davamı...]