Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QADININ İFFƏTİ VƏ HİCABI

Qadının gözəlliyini örtən, onu tərbiyəsiz və aludə insanların baxışlarından qoruyan örtük və ya hicab Qurandan qaynaqlanan ilahi bir göstərişdir. Hicabın ən gözəl nümunəsi Zəhra (s.ə) yadigarı olan çadra elm [davamı...]

SÜNNİ ALİMLƏRİNDƏN MEHDİŞÜNASLIQ ƏQİDƏSİNİ İNKAR EDƏN ...

Sünni alimlərindən bəziləri Mehdişünaslıq əqidəsini açıqlayan rəvayətləri inkar etmişlər. Belə alimlərdən bəziləri ilə tanış olaq: 1. İbn Xəldun – Bu şəxs Mehdişünaslıq mövzusunu İslamın məşhur mövzularından saysa da, “rəvayətçini şübhə altına almaq onu təsdiqləməkdən öndə gəlir” prinsipini əsas götürərək Mehdişünaslıq rəvayətlərini etibarsız saymışdır.1 2. Məhəmməd Əbu-Zöhrə -bu şəxs də İbn-Xəldunun yolunu davam etdirmiş və demişdir: “Sünni [davamı...]