Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
 • FƏLƏSTİNLİNİN HƏQİQƏT AXTARIŞI

  Bizi maraqlandıran həqiqət axtarışında olan əsillikcə fələstinli Xəlil Səhurinin şirin söhbətləridir. Özü Çilidə dünyaya gəlməsinə baxmayaraq, onun ailəsi Beytələhmin (İsa (ə) peyğəmbərin dünyaya gəldiyi yer) ən qədim sakinlərindəndir. Bilməyiniz maraqlı olardı ki, o, məsihi ortadoks ailəsində böyüyüb boya-başa çatmasına baxmayaraq, elə sənədləri ələ gətirmişdir ki, orada onun yaxın qohumlarının “Yərmuk” döyüşündə iştirak edərək İslam ordusuna köməklik göstərdikləri qeyd olunmuşdur. Xəlil [davamı...]

 • NƏ ÜÇÜN BEŞ VAXTIN NAMAZINI ÜÇ VAXTDA QILIRIQ? ...

  İzah: Nə üçün günorta və ikindi, eləcə də şam və xiftən namazları fasilə verilmədən ardıcıl qılınır? Məgər məsum rəhbərlər bu namazları beş vaxtda qılmamışlarmı? CAVAB Hər bir namazı öz fəzilətli vaxtında qılmaq həzrət Peyğəmbər (s) və digər məsum imamlara məxsus xüsusiyyətdir. Onlar adətən beş namazı [davamı...]

 • AYƏTULLAH ƏL-ÜZMA SEYİD ƏBDÜLKƏRİM MUSƏVİ ƏRDƏBİLİ

  Şiə məzhəbi zəngin tarixi boyu fəqihlik və mərcəlik bayrağını çiyninə almış, bu əmanəti sonrakı nəsillərə çatdırmış böyük şəxsiyyətlərin hüzuruna şahid olmuşdur. Ali-Məhəmməd (ə) məzhəbi bu fədakar insanların varlığı sayəsində yaşamış və möhkəmlənmiş, qarşısındakı maneələri uğurla adlamış, dəyərli bir dürr kimi hazırkı nəslə çatdırılmışdır. Bu [davamı...]

 • İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARI (II)


  • Müәllif : Hafiziniya, Mәhәmmәd Rza
  • Tәrcümә еdәn : Tədqiqat qrupu
  • Nəşr : Şəhriyar
  • Nəşr tarixi : 2008

 • ISLAMIN CAZIBƏSI

  Ata-anam məsihidirlər. Onlar məni Babi İvanz adlandırdılar, lakin indi məni müsəlmanlar Xədicə İvanz adı ilə tanıyırlar. Bu yazı mənim və həyat yoldaşımın necə müsəlman olmağımız haqqındadır. Yaxşı yadımdadır ki, 7-8 yaşım [davamı...]


QURAN VƏ HƏDİSLƏRDƏ XƏBƏRÇİLİK VƏ SÖZ GƏZDİRMƏK

İnsanı Allah yolundan uzaqlaşdıran və əxlaqi rəzilətlərdən sayılan dil bəlalarından biri də xəbərçilik və sözgəzdirməkdir. Qurani-Kərimdə xəbərçilər və sözgəzdirənlər tənqid edilərək buyurulur: «(Dalda) qeybət edib (üzdə) tənə vuran hər kəsin vay halına!» [1] «Qeybət edənə, sözgəzdirənə.» [davamı...]

ALLAHI TANIMAQ İNSANIN NƏFSİNİ (ÖZÜNÜ) TANIYIB ...

Sizin bu sualınıza imam Əlinin (ə) buyurduğu kəlamla cavab verə bilərik. Belə ki, o həzrət buyurmuşdur: “Mən ərəfə nəfsəhu, fəqəd ərəfə Rəbbəhu.” (Hər kəs özünü tanısa, şübhəsiz ki, Rəbbini də tanıyar.)1 Bu və buna bənzər rəvayətlərin izah və təfsirə ehtiyacı çoxdur və onun haqqında geniş şəkildə söhbət etmək alimlərin öhdəsinə qoyulmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar ustad Məhəmməd Şücainin “Məqalat” kitabının [davamı...]