Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

İNSANDA CİNSİ MEYL VƏ EVLƏNMƏK

İnsanın ləzzət aldığı şeylərdən biri də qadına meyl və cinsi meyli təmin etməkdir. Bu meylin kökü digər daxili meyl və hisslər kimi insan ruhunun quruluşu və fitrətindədir. O, öz-özlüyündə nə müsbət, nə də mənfi əxlaqi [davamı...]

NƏ ÜÇÜN ALLAH-TAALA “RƏBBUŞ-ŞİRA”, YƏNİ ŞİRA ...

İzah: Quranda Allah-taala belə təqdim olunur: “Şira ulduzunun da Rəbbi Odur.”1 Belə bir sual yaranır ki, Şira ulduzunun hansı xüsusiyyətləri onu önəmli etmişdir? Məgər Allah bütün ulduzların Rəbbi deyilmi? Allahın Özünü “Rəbbuş-şira” adlandırmasının iki səbəbi var: 1. Xuzaə adlı ərəb qəbiləsi Şira ulduzuna pərəstiş edir, ona həmd oxuyurdular. Onların nəzərincə, yer üzündə əlаmәtlərin mənbəyi bu ulduz olmuşdur. Ona görə də Allah-taala bu ulduzun da başqa varlıqlar kimi [davamı...]