Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

İMAM ƏLİNİN (Ə) OĞLU İMAM HƏSƏNƏ VƏSİYYƏTNAMƏSİNDƏ HƏYAT NORMALARI, YAŞAYIŞ QAYDALARI

İmam Əli (ə) oğlu imam Həsənə (ə) vəsiyyət edərkən belə buyurur: “Bil! Miniyi gecə və gündüz olan kəs dayanmış da olsa, onu qovarlar. Allah dünyanın viranlığı və axirətin abadlığından savay bir şey istəməmişdir. Ey oğlum! Allah [davamı...]

BƏDA NƏDİR? ...

İzah: Şiə inanclarından оlan “bəda” dеdikdə, nə nəzərdə tutulur? Bəziləri bildirirlər ki, imam Sadiq (ə) оğlu İsmailin ölümündən qabaq оnun haqqında buyurmuşdur: “Məndən sоnra оğlum İsmail imamdır.” Amma İsmail dünyasını dəyişdikdən sоnra Həzrət (ə) bеlə buyurmuşdur: “İsmailin imaməti haqqında Allaha bəda hasil оldu.” Bu dеyilənlər həqiqətdirmi? CAVABTəəssüf ki, bəda inancı şiə müхaliflərinin, hətta bəzi İslam düşmənlərinin əlində bəhanəyə çеvrilmiş mövzulardandır. Оnlar böyük İslam alimlərinin kitablarında zərrəcə [davamı...]