Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

QEYBƏT – NAMƏRDLƏRİN QORXULU SİLAHI

Dilin ən böyük və təhlükəli, eyni zamanda çox yayılan azğınlıqlarından biri qeybətdir. Qeybət başqasının nöqsanları və gizli eyiblərinin deyilməsindən ibarətdir ki, əgər bunu eşitsə, narahat olacaq. Bura dini, əxlaqi, ruhi, ictimai, cismi və [davamı...]

SAHİBƏZ-ZAMAN MƏHƏBBƏTİNİ QƏLBLƏRDƏ NECƏ DİRİLTMƏK OLAR? ...

İnsanların, xüsusi ilə gənclərin qəlbində Sahibəzzaman məhəbbətini diriltməyin müəyyən yolları var. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək: 1. Qəlbini Allah vəlisinin eşqi ilə doldurmaq istəyənlər öncə bu qəlbi paka çıxarmalıdır. Həm də nəfs çirkin sifətlərdən təmizlənməlidir. Bu səbəbdən də əxlaq ustadları haqq yol yolçusu (salik) üçün ilkin mərhələdə nəfsin təmizlənməsini zəruri saymışlar. Demək, öncə nəfs çirkinlikdən təmizlənməli, sonra əxlaqi gözəlliklərlə zinətlənməlidir. 2. Gücümüz çatan və qarşı tərəfin [davamı...]