Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

NİYYƏT – ƏMƏLİN ƏSASI (2)

Hədislərdə qeyd olunduğu kimi, möminin niyyəti əməlindən daha yaxşı, kafirin niyyəti isə əməlindən daha pisdir. [1] Burada belə bir sual meydana çıxır: Əgər niyyət əməlin başlanğıcı, əməl isə pis və yaxşı təsir bağışlayan əsas amildirsə, onda [davamı...]

DÖVRÜMÜZDƏ MEHDİŞÜNASLIQ MÖVZUSUNUN HANSI TƏSİR VƏ ...

Bəziləri elə düşünürlər ki, Mehdişünaslıq mövzusunun araşdırılması hazırkı dövr üçün faydasızdır. Onlar elə güman edirlər ki, hər dövrün öz aktual mövzuları var, Mehdişünaslıq mövzusu isə gələcəyə aiddir və biz bugünkü vəzifələrimizə əməl etməliyik...1 Mehdişünaslıq mövzusunun bu günümüz üçün bir sıra faydaları var və həmin faydalardan bəzilərini nəzərdən keçiririk: 1. Həzrət Mehdinin (ə) qiyamı mövzusu böyük bir ictimai və İslami fəlsəfəyə malikdir. Bu mövzu ilhamverici ideya olmaqdan [davamı...]