Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə

HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN (S), İMAMLARIN (Ə) VƏ SAİR ŞƏXSLƏRİN ANALARININ HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

Qəhrəmanlıq göstərmiş qadınlar arasında, gərək İslam Peyğəmbərinin (s), həzrət Əlidən (ə) tutmuş həzrət Məhdiyə (ə.c.) qədər məsum imamların anaları heç vaxt unudulmasın. Onlar belə üstün şəxsiyyətlərin anası olmağa layiq görülmüşlər. İslam Peyğəmbəri (s), Fatimə (ə) [davamı...]

NƏ ÜÇÜN SÜNNİ ALİMLƏRİ BUXARİ VƏ ...

Sünnə əhlinin Mehdişünaslıq mövzusuna iradlarından biri budur ki, onların tanınmış alimləri Buxari və Müslim bu barədə bir söz deməmişdir. “Səhihe-Buxari” və “Səhihe-Müslim” mənbələrində Mehdişünaslıq hədislərinin nəql olunmaması uyğun mövzuya etimadsızlıq yaradan səbəblərdəndir. Əhməd Əmin Misri deyir: “Səhihe-Buxari” və “Səhihe-Müslim” hədis kitablarında bu sayaq (Mehdişünaslıq) hədislərə yer verilməməsi onların iftixarıdır. Amma digər hədis kitablarında uyğun hədislərə yer ayrılmışdır.”1 [davamı...]