Əsas səhifə | Kitabxana | Məqalələr | Şübhələr | Sual və cavab | Alimlər | Şiəliyə tapınanlar | Nəzər nöqtəsi | Qalereya |
|

SƏDƏQƏ VERMƏYİN HƏZRƏT MEHDİNİN (Ə) SALAMATLIĞINA HANSI TƏSİRLƏRİ VAR?


CAVAB

Sədəqə vermək dəyərli və böyük savaba malik bir işdir. Sədəqə bəlanı insandan uzaqlaşdıra bilər. Əgər insan Sahibəzzaman (ə) tərəfindən, həzrətin vəkaləti ilə sədəqə versə, həm özü, həm də həzrət üçün faydalıdır.
Sədəqənin insan üçün böyük təsirləri var. Möminə hədiyyə, ən əsası yer üzünün ən mömin şəxsinə hədiyyə böyük savaba malikdir.
Sədəqənin həzrətə də təsiri var. Sədəqə səbəbindən Allah ona daha böyük bərəkət əta edir və inayətini artırır. Çünki Allahın inayətinin həddi yoxdur. Sədəqə həm də həzrətin vücudundan bəlanı uzaqlaşdırır. Çünki Allah-taala həzrəti müxtəlif yollarla, o cümlədən, sədəqə yolu ilə hifz edir.
Həzrətin salamatlığı haqqında edilən dualar da bu sayaq müsbət təsirə malikdir.

Kitаbın аdı: Əsrin İmamı Mehdi Sahibəz-Zamanla (ə) tanışlıq; Müәllif: Ustad Əli Əsğər Rizvani - Tәrcümә еdәn: M. ƏhmədNəzərlər

Ad və soyadı :
E-mail :
Lütfən əşağıdakı iki ədədin cəmini qeyd edin :
2+9 =