Əsas səhifə | Kitabxana | Məqalələr | Şübhələr | Sual və cavab | Alimlər | Şiəliyə tapınanlar | Nəzər nöqtəsi | Qalereya |
Şübhələr | : 47

Sıra Ünvan
1  ALİ-MUHƏMMƏDİN (S.Ə.V.V) MƏHDİSİ; KİMDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONUN GƏLİŞİNİ GÖZLƏYİRSİNİZ?
2  ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?
3  ALLAHDAN BAŞQASINA AND İÇMƏK ŞİRKDİRMİ?
4  ALLAHDAN BAŞQASINDAN KÖMƏK İSTƏMƏK ŞİRKDİRMİ?
5  BAŞQALARINI ÇAĞIRMAQ ONLARA PƏRƏSTİŞİ GƏRƏKLİ EDİRMİ VƏ ŞİRKDİRMİ?
6  BƏDA NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA İNANIRSINIZ?
7  GÖRƏSƏN İKİ NAMAZI BİR-BİRİNİN ARDINCA ARDICIL OLARAQ QILMAQ DÜZGÜNDÜRMÜ?
8  HƏQİQİ ŞƏFAƏTÇİLƏRDƏN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK ŞİRKDİRMİ?
9  İLAHİ ÖVLİYALARA TƏVƏSSÜL ETMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU VƏ BİDƏT SAYILIRMI?
10  İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?
11  İMAM ƏLİ (Ə)-IN MƏSUM VƏ GÜNAHSIZ OLMASI ONUN XƏTA VƏ SƏHVLƏRİNİ İQRAR ETMƏSİ İLƏ UYĞUN GƏLİRİMİ?
12  İTRƏTİ DÜZGÜNDÜR, YOXSA SÜNNƏTİ?
13  MÜTƏ İZDİVACINDAN MƏQSƏD NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR ONU HALAL BİLİRLƏR?
14  NƏ ÜÇÜN BEŞ VAXTIN NAMAZINI ÜÇ VAXTDA QILIRIQ?
15  NƏ ÜÇÜN BİZ ŞİƏLƏR AZAN VƏ İQAMƏDƏ “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏMİRƏLMÖMİNİNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYİRİK VƏ SÜNNİLƏR BİZƏ ETİRAZ EDƏRƏK SORUŞURLAR?
16  NƏ ÜÇÜN İMAMƏT MƏQAMI RİSALƏT MƏQAMINDAN ÜSTÜNDÜR?
17  NƏ ÜÇÜN ÖZ İMAMLARINIZI MƏSUM (GÜNAHSIZ) ADLANDIRIRSINIZ?
18  NƏ ÜÇÜN PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V.V)-Ə SALAVAT GÖNDƏRƏRKƏN O HƏZRƏTİN AİLƏSİNİ DƏ ONA BAĞLAYARAQ “ƏLLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD” DEYİRSİNİZ?
19  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR AZANDA “ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİRLƏR?
20  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR BEŞLİK NAMAZI ÜÇ VAXTDA QILIRLAR?
21  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR MÜBARƏK RAMAZAN GECƏLƏRİNİN MÜSTƏHƏB NAMAZLARINI CƏM HALDA QILMIRLAR?
22  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR MƏHRƏMLİK MƏQSƏDİ İLƏ VƏ ZƏRURİ HALLARDA MÜVƏQQƏTİ İZDİVACI (MÜTƏ, SİĞƏ) HALAL SAYIR, SÜNNƏ ƏHLİ İSƏ HARAM HESAB EDİR?
23  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR MƏSUM İMAMLARI (Ə) PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN ÜSTÜN BİLİRLƏR?
24  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR NAMAZDA MÖHÜRDƏN İSTİFADƏ EDİRLƏR?
25  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR SÜNNİLƏRİN ƏKSİNƏ OLARAQ DƏSTƏMAZ ALARKƏN QOLLARINI AŞAĞIDAN YUXARIYA TƏRƏF DEYİL, YUXARIDAN AŞAĞI YUYUR VƏ AYAQLARINI YUMAQ ƏVƏZİNƏ ONLARA MƏSH ÇƏKİRLƏR?
26  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR SÜNNİLƏRLƏ MEHRİBAN RƏFTAR ETDİYİ HALDA, ONLAR ŞİƏLƏRƏ DÜŞMƏN KİMİ YANAŞIR, BƏZİLƏRİ İSƏ BİZİ ŞİRK VƏ QƏBİRPƏRƏSTLİKDƏ İTTİHAM EDİRLƏR?
27  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR TÜRBƏTƏ SƏCDƏ EDİRLƏR?
28  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNAN HESAB EDİR?
29  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜR VƏ TƏBƏRRÜK EDİRLƏR?
30  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR ƏHLİ-BEYTİN DÜÇAR OLDUĞU MÜSİBƏTLƏRƏ, HƏZRƏT ZƏHRANIN YAŞANTILARINA AĞLADIĞI HALDA SÜNNƏ ƏHLİ BU HADİSƏLƏRƏ BİGANƏ YANAŞIR?
31  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR ƏLİ İBNİ ƏBU TALİB (Ə)-IN ÖVLADLARINI (HƏSƏN VƏ HÜSEYNİ) PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (S)-İN ÖVLADI HESAB EDİRLƏR?
32  NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏRİ BİDƏTDƏ İTTİHAM EDƏN VƏHHABİLƏR ÖZLƏRİNİ BU SAHƏDƏ TƏMİZ HESAB EDİRLƏR? MƏGƏR ONLAR DİNDƏ BİDƏT ETMƏMİŞLƏRMİ?
33  NƏ ÜÇÜN ZİYARƏTƏ GETDİYİ, İMAMLARIN HƏRƏMİNDƏ NAMAZ QILDIĞI, NƏZİR VERDİYİ ÜÇÜN ŞİƏLƏR ŞİRKDƏ İTTİHAM OLUNUR, AMMA BU İŞLƏRI ONLARDAN DA ÇOX YERİNƏ YETİRƏN SÜNNİLƏR İTTİHAM OLUNMURLAR?
34  NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBN ƏBU TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?
35  NƏ ÜÇÜN ƏLƏM (DAHA ALİM) MÜCTƏHİDƏ TƏQLİD OLUNMALIDIR?
36  PEYĞƏMBƏRLƏR VƏ İMAMLARIN (Ə) ŞƏFAƏTİ MÜTƏAL ALLAHIN YEGANƏLİYİ İLƏ NECƏ UYĞUN GƏLİR?
37  RƏCƏT NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA ETİQAD BƏSLƏYİRSİNİZ?
38  ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?
39  ŞİƏLƏR QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?
40  ŞİƏLƏRİN FİQHİ MƏNBƏLƏRİ HANSILARDIR?
41  ŞİƏLƏRİN NƏZƏRİNCƏ CƏBRƏİL RİSALƏTİ ÇATDIRMAQDA XƏYANƏT EDƏRƏK QURANI ƏLİ İBN ƏBU TALİBİN (Ə) ƏVƏZİNƏ PEYĞƏMBƏRƏ (Ə) NAZİL ETMİŞDİRMİ?
42  ŞİƏLƏRİN SƏHABƏ BARƏSİNDƏ NƏZƏRİ NƏDİR?
43  ŞƏFAƏT NƏDİR Kİ, SİZ ONA İNANIRSINIZ?
44  TÖVHİDİN ŞİRKDƏN SEÇİLMƏSİNDƏ MEYAR NƏDİR?
45  TƏQİYYƏNİN MEYARI NƏDİR?
46  ƏBU TALİB DÜNYADAN İMANLA GETMİŞDİRMİ Kİ, SİZ ONU ZİYARƏT EDİRSİNİZ?
47  ƏGƏR ŞİƏLƏR HAQDIRSA, NƏ ÜÇÜN AZLIQDADIR VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARININ ƏKSƏRİYYƏTİ ONLARI QƏBUL ETMİRLƏR?