Shafin Farko | Gidan Littafi | Makaloli | Shubuhohi | Tambaya da Amsa | Mukabala | Masana | Masu zama Shi'a | Dakin Hotuna |
Masana | Jumlah : 15

Jeri Bayani
1  ASSAHIB BN UBBAD, BABBN MUTUM MAI KIMA
2  AYATUL-LAH SAYYID ALI KHAMENE\'I
3  AYATUL-LAHI ALLAMA SAYYID ADIL ALAWI (D.Z)
4  AYATUL-LAHI ALLAMA SHEIKH ALI KURANI (D.Z)
5  AYATUL-LAHI HASAN ZADEH AMULI
6  AYATUL-LAHI MUHAMMAD JAWAD ALBALAGI (R)
7  AYATUL-LAHI SAYYID MURTADHA ASKARI (R)
8  AYATUL-LAHI UZMA SAYID MUSAWI ARDABILI
9  AYATULLAHI UZMA ASSAYYID ALI AL-HUSAINI SISTANI ( A J Z )
10  AYATULLAHI MAI GIRMA SAYYID SADIK SHIRAZI
11  IMAM AYATULLAH RUHULLAH AL-MUSAWI AL-KHUMAINI
12  IMAM RUHULLAH AL-MUSAWI AL-KHUMAINI (R.A)
13  MUHAMMAD BN YA\'AKUB ALKULAINI
14  RAYUWAR AYATUL-LAHI UZMA SAYYID MUHAMMAD RIDHA MUSAWI GULPAIGANI (K)
15  SAYYID SHIHABUDDIN MAR\'ASHI NAJAFI (K.S)