Shafin Farko | Gidan Littafi | Makaloli | Shubuhohi | Tambaya da Amsa | Mukabala | Masana | Masu zama Shi'a | Dakin Hotuna |
Islamic Sadeqin Website

Bayanin Rayuwa

Masana

 • IMAM AYATULLAH RUHULLAH AL-MUSAWI AL-KHUMAINI
 • IMAM RUHULLAH AL-MUSAWI AL-KHUMAINI (R.A)
 • AYATUL-LAHI ALLAMA SAYYID ADIL ALAWI (D.Z)
 • AYATUL-LAHI ALLAMA SHEIKH ALI KURANI (D.Z)
 • AYATUL-LAHI HASAN ZADEH AMULI
 • AYATUL-LAH SAYYID ALI KHAMENE\'I
 • AYATULLAHI MAI GIRMA SAYYID SADIK SHIRAZI
 • RAYUWAR AYATUL-LAHI UZMA SAYYID MUHAMMAD RIDHA MUSAWI GULPAIGANI (K)
 • SAYYID SHIHABUDDIN MAR\'ASHI NAJAFI (K.S)
 • AYATUL-LAHI UZMA SAYID MUSAWI ARDABILI
 • MUHAMMAD BN YA\'AKUB ALKULAINI
 • AYATUL-LAHI MUHAMMAD JAWAD ALBALAGI (R)
 • AYATUL-LAHI SAYYID MURTADHA ASKARI (R)
 • ASSAHIB BN UBBAD, BABBN MUTUM MAI KIMA