Islamic Sadeqin Website
Tentang kami
Hubungan dengan kami
 • Auz Dounusy

  Auz Dounusy, perempuan berumur 28 tahun yang lahir di Ankara, ibukota Turki. Pada usianya yang ke-16 tahun dia mengenal Mazhab Ja\'fari (Syi\'ah), menurut pernyataannya dia betul-betul merasakan jadi Syi\'ah saat mengenal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as., setelah itu saudara-saudara perempuannya juga tertarik untuk memeluk Mazhab Syi\'ah. Tolong perkenalkan diri Anda sekaligus latar belakang pendidikan dan pekerjaan Anda.Nama saya Auz [Selanjutnya...]

 • Kenapa Syi'ah tidak menghormati suara terbanyak umat islam tentang khilafah? ...

  Pembelaan Salah satu persoalan yang dilontarkan oleh para fakih dan teolog adalah apakah baiat masyarakat, ahli hal wa aqd (dewan ahli), atau bahkan satu dan dua orang terhadap seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan Islam berarti memberikan pengesahan terhadap pemerintahan orang tersebut atau tidak; yakni, mengingat bahwa kekuasaan dan kepemimpinan [Selanjutnya...]

 • ALLAMAH MUHAMMAD TAQI SYUSTARI

  Sejak jenasah suci Amirul Mukminin Ali as. dimakamkan sampai beberapa waktu sebelum ini, kota Najaf merupakan kota ilmu dan agama, kota jihad dan ijtihad, serta kota suci dan cahaya. Seolah-olah dengan dikuburkannya jenasah suci beliau di sana, mentari samawi yang dibenamkan di sana. Nyaris empat belas abad [Selanjutnya...]

 • PARADIGMA KAUM TERTINDAS SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI ISLAM


  • Pengarang : Syari’ati, Ali
  • Penerjemah : Saifullah Mahyudin - Husen Hashem
  • Penerbit : Al- Huda
  • Tahun Penerbitan : Muharram 1422 H/April2001 M

 • WANITA YANG MEMILIH IMAM ALI AS.

  Auz Dounusy, perempuan berumur 28 tahun yang lahir di Ankara, ibukota Turki. Pada usianya yang ke-16 tahun dia mengenal Mazhab Ja\'fari (Syi\'ah), menurut pernyataannya dia betul-betul merasakan jadi Syi\'ah saat [Selanjutnya...]


SYAFAAT (2)[*]

PANDANGAN ULAMA TENTANG KEHIDUPAN SETELAH MATI1. Seorang faqih bernama Abu Bakar al-Arabi berkata dalam karya yang berjudul « Fil Amad al-Aqsho fi Tafsir al-Asma’ al-Husna [Selanjutnya...]

Apa Anda percaya bahwa agama Islam ...

JAWABAN:Pernyataan bahwa “Agama Islam tidak mampu mengetahui perkembangan zaman, sementara agama harus sesuai dengan tuntutan zaman dan ruang” lebih mirip dengan pemikiran puitis daripada pemikiran filosofis. Zaman dan ruang tidak mengalami perubahan sehingga menuntut perubahan dalam undang-undang sosial manusia; hari dan malam adalah tetap hari dan malam, bumi dan udara [Selanjutnya...]